Last chance to get an Exclusive 50% Discount on Trading Strategy Webinars. Code: HIT50 GRAB WEBINARS NOW

590

*incl. of Taxes

எளிய கணிதத்தைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் (பங்கு/குறியீடு/பண்டம்/அந்நிய செலாவணி)

 • Intermediate
 • Tamil
 • 105 Learners
எளிய கணிதத்தைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் (பங்கு/குறியீடு/பண்டம்/அந்நிய செலாவணி)

590

*incl. of Taxes
 • Date: 23-Feb-2022
 • Time: 05:00 PM
 • Duration: 2 Hours

Introduction

எண்களின் அறிமுகம் மற்றும் முக்கியத்துவம் மற்றும் அவற்றைப் பயன்படுத்தி திறம்பட வர்த்தகம் செய்வது எப்படி இன்ட்ராடே மற்றும் நிலை வர்த்தக அமைப்புகள் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பை எவ்வாறு கண்டறிவது நுழைவு மற்றும் வெளியேறுவதற்கான விதிகளை உருவாக்கவும்

In this webinar, Mr. Arun N will focus on the significance and usage of numbers and how to trade effectively with them. The speaker will also emphasize on Intraday and Positional Trading Setups. Moreover, he will also enlighten the participants on how to find support and resistance and create rules for entry and exit.

Objective of the Webinar-

இந்த பாடநெறி அனைத்து புதியவர்கள் மற்றும் மேம்பட்ட வர்த்தகர்கள்/ஈக்விட்டி / கமாடிட்டி / அந்நிய செலாவணி சந்தையில் முதலீட்டாளர்களுக்கானது, அவர்கள் எளிய கணிதம் சந்தைகளை எவ்வாறு இயக்குகிறது என்பதை தெரிந்துகொள்வது

புதிய முதலீட்டாளர்கள், சில்லறை வர்த்தகர்கள் தங்கள் அறிவுத் தளத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம், சந்தை நகர்வுகளுக்குப் பின்னால் உள்ள உண்மையைப் புரிந்து கொள்ளலாம். மிக முக்கியமாக, குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தும் பல வழக்கமான வர்த்தகர்கள் வெற்றிபெறாத காரணத்தை ஒருவர் புரிந்துகொள்வார்கள் மற்றும் அதை எவ்வாறு சரிசெய்வது !

சந்தை இயக்கம் பற்றிய உண்மை மற்றும் இயற்கைச் சட்டங்கள் எவ்வாறு முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன - மாணவர்களுக்கு எனது 10+ வருட அனுபவம் பாடத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது 

This course is for All Freshers and Advanced Traders/Investors in Equity/Commodity/Forex market who would like to know how Simple Mathematics is Driving the Markets .

New Investors, Retail Traders Could enhance their knowledge base, understand Truth Behind Market Movements.Most Importantly, One will Understand the reason as Many Typical Traders using Indicators are not Successful and How to Fix the same !

Truth about Market Movement and How Natural Laws Play Important role - Students Could Gain from my 10+ years of experience which I have poured into the course

Arun N

Speaker

Arun N

SEBI REGISTERED Research Analyst, NISM Certified Financial Advisor since 2016 and have 11+ years of Trading Experience.

We Use Astrology and Mathematical and Most Powerful Analog Methods in our Trading System.

Founder of ADHITHYA WEALTH MANAGEMENTS Pvt Ltd and Partner of StockTimz Pvt Ltd!

The Motive of HarmonicsTraders is to Induce Faith in Traders as All could win and teach Discipline along with Technicals and Make Traders independent in life . We Apply rules of Mahabharata in Trading to Be More Disciplined and Successful

What You Will Learn?

 • வர்த்தகத்தில் எளிய கணிதத்தின் பயன்பாடு
 • திசையைக் கண்டறிதல் மற்றும் நீண்ட/குறுகிய வர்த்தக உத்தியை உருவாக்குதல்
 • கற்றுக்கொள்வது, புரிந்துகொள்வது மற்றும் செயல்படுத்துவது எளிது
 • கணிதம் தந்திரோபாயங்களுடன் இணைந்தால், நிலையான வருமானம் மற்றும் செல்வத்தை உருவாக்க மாணவர்களுக்கு பாரிய விளிம்பை அளிக்கிறது.
 • Application of Simple Mathematics in Trading
 • Finding direction and Building a Long/Short Trading strategy
 • Easy to learn, Understand and Implement
 • Mathematics when combined with tactics give the students the massive edge to create sustainable income and wealth creation

Materials to be shared with participants

.Notes and presentation

Prerequisites

அடிப்படை தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் வர்த்தகத்திற்கான சில பின்னணி, கட்டாயமில்லை என்றாலும், உதவியாக இருக்கலாம். நேர்மையாக, குறைவாக உங்களுக்குத் தெரிந்தால், சிறந்தது :)

Basic Technical Analysis and Some background to Trading, though not Mandatory, Maybe helpful. Honestly, the Less you know, much better :)

How to Participate

 • Step 1 : Click on 'Reserve Spot Today !' button and book your seat for the webinar.

 • Step 2 : You will receive an email containing a link to join the webinar.

 • Step 3 : Click on the same link to join 15 minutes before the start of the webinar.

 • Step 4 : Check system requirements and do necessary configuration of your headphone/speaker and system volume.

எளிய கணிதத்தைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் (பங்கு/குறியீடு/பண்டம்/அந்நிய செலாவணி)

590

*incl. of Taxes

Get this for as low as Rs. 33

View Webinar Plans

Frequently Asked Questions

Yes, the recording of the webinar will be available within 24 hours from the completion of the live session. 

To access the recording of the live webinar, please follow these two steps:

Step 1: Log into elearnmarkets using your email ID and password.
Step 2: Go to ‘My Account’ and click on the ‘My Webinars’ tab.

The recordings of the webinars you have joined till date will be available in the ‘My Webinars’ section. 

Once you register for the webinar, your access to its recording is for a lifetime. 

Please feel free to reach out to Team Support at 9051622255. 

You can also drop a mail at support@elearnmarkets.com

At Elearnmarkets, all our trainers are highly qualified and experts in their particular field.

If you have any query related to the content of the Webinar, please write us at support@elearnmarkets.com stating your concern. We shall revert back with an answer from the trainer within 72 hours. 

Once you enroll for the webinar, we shall send a mail to your registered email address which shall carry the link of the live webinar session. You just need to click on the link to attend the live session. Please make sure that you have a speaker or headphone connected to your desktop/laptop.

The webinar will be conducted via GoToWebinar. 

If you are not familiar with GoToWebinar, don’t worry. The webinar link will connect you to GoToWebinar directly. 

If you are attending the live webinar using your mobile phone, please follow these steps:

Step 1: Download GoToWebinar from Play Store or App Store.
Step 2: In your registered mail address along with the webinar link, we shall also send a 9 digit webinar code. Please apply this webinar code after you open the GoToWebinar app. It will connect you to the webinar directly.

In case of any confusion or trouble connecting to the webinar, please call 15 minutes prior to the live webinar session at 9051622255. We are there to assist you in every way possible.

All you need is a laptop/desktop/mobile phone with an internet connection. We also recommend the attendees to use headphones for better sound clarity.

Once you purchase a past webinar, the recording of the webinar gets added into your Elearnmarkets account. 

In case the webinar doesn't reflect in your account immediately, we request you to kindly wait for an hour. 

If the issue still persists, please reach out to Team Support at 9051622255 (Monday to Saturday from 10:30AM to 6:30PM).

If in any webinar a document was promised to be shared with the attendees, you will be able to download the file from the ‘My Webinar’ section.

To download the recording, please install the Elearnmarkets app from Play store  and then follow these steps:

Step 1: Go to ‘My Webinars’ section in the app and click on Download.
Step 2: Check the Download tab in the Elearnmarkets app. You will find the recorded webinar downloaded. 

Student Reviews

My Review

Share your feedback

 • {{review_data.user.first_name|capitalize}}

 • {{review_data.user.first_name|capitalize}} {{review_data.user.last_name}}

  {{review_data.create_date|date}}

  {{review_data.user_answer}}

  {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.first_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.last_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user_answer}}

All Reviews

 • {{review_data.user.first_name|capitalize}} {{review_data.user.last_name|capitalize}}

 • {{review_data.user.first_name|capitalize}} {{review_data.user.last_name}}

  {{review_data.create_date|date}}

  {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.first_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.last_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user_answer}}

{{ reviewloadmore}} {{ reviewloadmore}}

Exclusive Offers

Enjoy unbeatable offers from our partner brands!

Tata 1MG

Enjoy up to 25% off on prescribed medicines View T&C

AbhiBus

20% off up to Rs 250 + Rs 250 cashback View T&C