நல்ல லாபம் தரக்கூடிய சார்ட் பேட்டர்ன்ஸ்

By PRABHAKARAN S

590*inclusive of taxes

Reserve Spot Today !

 • 05-May-2021 at 06:00 PM (IST)

 • Language: Tamil

 • Duration: 2 Hours

 • Difficulty: Intermediate

Introduction

பங்கு சந்தையில் சிறந்த டிரேடர் ஆவதற்கு பேட்டர்ன்ஸ் மிகவும் முக்கியமானது. பேட்டர்ன்ஸ் பயன்படுத்தி எங்கே என்ட்ரி கொடுத்து எங்கே வெளியேறுவது என்பதை மிகவும் எளிதாக கண்டு பிடித்து விடலாம். பேட்டர்ன்ஸ் பயன்படுத்தி இன்வெஸ்டிங் மற்றும் டிரேடிங் இரண்டிலுமே ஈஸியாக லாபம் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வகுப்பில் பேட்டனில் தவறான சிக்னல் வரும் பொழுது எப்படி டிரேட் செய்வது என்பதையும் நீங்கள் கற்று கொள்ளலாம்

Patterns are important for successful trading. Using patterns, we can identify enter and exit point in stocks easily. Patterns are useful for both investing and trading. In this webinar, you will also learn how to identify the false signal in patterns

Objective of the Webinar-

இந்த வகுப்பில்

 • ஹெட் அண்ட் ஷோள்டர் பேட்டர்ன்
 • ரிவர்ஸ் ஹெட் அண்ட் ஷோள்டர்
 • கப் அண்ட் ஹண்டில் பேட்டர்ன்
 • ரெக்டாங்ள் பேட்டர்ன்
 • முக்கோண பேட்டர்ன்

Understand the

 • Head and shoulder pattern
 • Reverse head and shoulder pattern
 • Cup and handle pattern
 • Rectangle pattern
 • Triangle pattern 

Speaker

 • PRABHAKARAN S

Founder of tickastock.com (Online Tamil stock market learning portal). A holder with B.E (Electronics and Communication Engineering) from University College of Engineering, Villupuram. 5 years of experience in trading. Completed NISM equity derivatives exam. Making consistent profits in option selling both (positional and expiry day). Taking one webinar every Sunday regarding the technical analysis.

What You Will Learn

  • பேட்டர்ன்ஸ் என்றால் என்ன?
  • ஹெட் அண்ட் ஷோள்டர் பேட்டர்ன் என்றால் என்ன? எப்படி பயன்படுத்துவது? இதில் தவறான சிக்னல் வரும் பொழுது என்ன செய்வது?
  • ரிவர்ஸ் ஹெட் அண்ட் ஷோள்டர் பேட்டர்ன் என்றால் என்ன? எப்படி பயன்படுத்துவது?
  • கப் அண்ட் ஹண்டில் பேட்டர்ன் என்றால் என்ன? எப்படி பயன்படுத்துவது?
  • ரெக்டாங்ள் பேட்டர்ன் சிறப்பம்சங்கள்? இந்த உருவ அமைப்பை எந்த வரைபடத்தில் தேடினால் நல்லது.
  • முக்கோண பேட்டர்ன் வகைகள்
  • மினிமம் டார்கெட்டை அச்சிவ் செய்தால் அடுத்த டார்கெட் எங்க வைப்பது?
  • எந்த இடத்தில் கன்பர்மேஷன் எடுப்பது?
  • What is a chart pattern?
  • How to use head and shoulder pattern? how to identify the false signal in the head and shoulder pattern?
  • Uses of a reverse head and shoulder pattern.
  • What is a cup & handle pattern? And it uses?
  • Benefits of rectangle pattern and how to identify potential rectangle pattern?
  • Types of triangle pattern.
  • How to fix the next target if stock achieves minimum target?
  • How to get confirmation from patterns?

Materials to be shared with participants

Presentation

Prerequisites

Basic knowledge of technical analysis

How to Participate

  • Step 1 : Click on 'Reserve Spot Today !' button and book your seat for the webinar.

  • Step 2 : You will receive an email containing a link to join the webinar.

  • Step 3 : Click on the same link to join 15 minutes before the start of the webinar.

  • Step 4 : Check system requirements and do necessary configuration of your headphone/speaker and system volume.

FAQ

Yes, the recording of the webinar will be available within 24 hours from the completion of the live session. 

To access the recording of the live webinar, please follow these two steps:

Step 1: Log into elearnmarkets using your email ID and password.
Step 2: Go to ‘My Account’ and click on the ‘My Webinars’ tab.

The recordings of the webinars you have joined till date will be available in the ‘My Webinars’ section. 

Once you register for the webinar, your access to its recording is for a lifetime. 

Please feel free to reach out to Team Support at 9051622255. 

You can also drop a mail at support@elearnmarkets.com

At Elearnmarkets, all our trainers are highly qualified and experts in their particular field.

If you have any query related to the content of the Webinar, please write us at support@elearnmarkets.com stating your concern. We shall revert back with an answer from the trainer within 72 hours. 

Once you enroll for the webinar, we shall send a mail to your registered email address which shall carry the link of the live webinar session. You just need to click on the link to attend the live session. Please make sure that you have a speaker or headphone connected to your desktop/laptop.

The webinar will be conducted via GoToWebinar. 

If you are not familiar with GoToWebinar, don’t worry. The webinar link will connect you to GoToWebinar directly. 

If you are attending the live webinar using your mobile phone, please follow these steps:

Step 1: Download GoToWebinar from Play Store or App Store.
Step 2: In your registered mail address along with the webinar link, we shall also send a 9 digit webinar code. Please apply this webinar code after you open the GoToWebinar app. It will connect you to the webinar directly.

In case of any confusion or trouble connecting to the webinar, please call 15 minutes prior to the live webinar session at 9051622255. We are there to assist you in every way possible.

All you need is a laptop/desktop/mobile phone with an internet connection. We also recommend the attendees to use headphones for better sound clarity.

Once you purchase a past webinar, the recording of the webinar gets added into your Elearnmarkets account. 

In case the webinar doesn't reflect in your account immediately, we request you to kindly wait for an hour. 

If the issue still persists, please reach out to Team Support at 9051622255 (Monday to Saturday from 10:30AM to 6:30PM).

If in any webinar a document was promised to be shared with the attendees, you will be able to download the file from the ‘My Webinar’ section.

To download the recording, please install the Elearnmarkets app from Play store  and then follow these steps:

Step 1: Go to ‘My Webinars’ section in the app and click on Download.
Step 2: Check the Download tab in the Elearnmarkets app. You will find the recorded webinar downloaded. 

Student Reviews

Be the first one to leave your feedback to help fellow learners.

My Review

Share your feedback

 • {{review_data.user.first_name|capitalize}}

 • {{review_data.user.first_name|capitalize}}{{review_data.user.first_name}} {{review_data.user.last_name}}

  {{review_data.create_date|date}}

  {{review_data.user_answer}}

  {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.first_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.first_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user_answer}}

All Reviews

 • {{review_data.user.first_name|capitalize}}

 • {{review_data.user.first_name|capitalize}}{{review_data.user.first_name}} {{review_data.user.last_name}}

  {{review_data.create_date|date}}

  {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.first_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.last_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user_answer}}

{{ reviewloadmore}} {{ reviewloadmore}}