15% Discount on EQUITY RESEARCH certified by NSE Academy. Learn to pick great stocks for investing.Use coupon ERA15 & Enroll Now

இலாபகரமான விலை நடவடிக்கை உத்திகள்

Introduction

இலாபகரமான விலை நடவடிக்கை உத்திகள் என்பது சந்தையை நீங்கள் திறம்படப் புரிந்துகொள்ளவும் சரியான டர்னிங் பாயிண்ட்களில் வாய்ப்புகளைக் கண்டறியவும் உங்களுக்கு உதவுவதை நோக்காகக் கொண்டுள்ள ஒரு வெப்பினார். இதன் நோக்கம் என்னவென்றால், தற்போதைய போக்கிற்கு ஏற்றவாறு அதே போக்கில் குறைந்தபட்ச ஆபத்துடன் பங்கேற்க உங்களுக்கு உதவுவதாகும்.

Profitable Price Action Strategies is a webinar is aimed at enabling you to read the market effectively and spot opportunities at ideal turning points. The aim is to help you participate in line with the trend with minimal risk, and maximum reward.

Objective of the Webinar-

நமது வர்த்தகங்களைத் திட்டமிட்டு செயல்படுத்துவதற்காக கிட்டத்தட்ட முழு நேரமும் விலை மாறாமல் இருப்பதை (அதாவது டிரெண்ட்) அல்லது விலை தலைகீழாக மாறுவதை (அதாவது டர்னிங் பாயிண்டுகள்) கண்டறிவதிலேயே நம்மீது கவனம் செலுத்தப்படும். பெரும்பான்மையான கருவிகள் (tools) டிரெண்டைக் கண்டறிவதையே இலக்காகக் கொண்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றன, எனவே அவை தந்திரங்களை டிரெண்ட் பின்பற்றுவதில் பெருமளவு உதவியாக இருக்கின்றன. அந்த டிரெண்டில் நீங்கள் இருக்கும் இடத்தைப் பொறுத்து, இந்த வர்த்தகங்களிலுள்ள ஆபத்தும் வெகுமதியும் மாறுபடும். இந்த வெப்பினாரில், மார்க்கெட் செண்டிமெண்டை எவ்வாறு படிப்பது என்பதையும் டிரெண்டுகள் மாறப்போகின்ற கட்டத்தில் பொருத்தமான வர்த்தகங்களை எவ்வாறு மேற்கொள்வது என்பதையும் பார்ப்பீர்கள்.

Almost the entire time we are focused on finding either price persistence (i.e. the trend) or price reversal (i.e. turning points) in order to plan and execute our trades. Majority of the tools are directed towards trend detection and hence are largely helpful in trend following tactics. Depending upon where you are in the trend, the risk and reward in these trades shall vary. In this webinar, you shall see how to read the market sentiment and take suitable trades right when the trends are about to change.

What You Will Learn

 • வணிகர் ஒருவர் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு, அவர் அங்குள்ள மற்ற வணிகர்களில் சுமார் அரைப்பங்கினரை விட தொடர்ந்து சிறப்பாக இருக்க வேண்டும்.
 • வணிக முடிவுகளை எடுப்பதிலுள்ள தடுமாற்றத்தைக் குறைக்கக் கற்றுக்கொள்வர்
 • சிறந்த ஆபத்து மேலாண்மை அணுகுமுறைகள் 
 • For a trader to make money, he has to be consistently better than about half of the other traders out there
 • Reduce uncertainty in the trading decision
 • Ideal risk management approaches

Materials to be shared with participants

None

Speaker

Raja Venkatraman

Raja Venkatraman is heading the Training division at Chart Advise. He conducts both offline and live market workshops, seminars as well as Webinars organised by Growth Avenues. Raja Venkatraman has been working under the guidance of Dr C K Narayan, his mentor and founder of Growth Avenues and Chart Advise, for more than 10 years. He is a CISA, MCA and MCom graduate with more than 15 years of work experience that helped him form views about different asset classes. He shares his views on the market analysis in various forms, both print and online. 

StockEdge Club Offering

This Webinar is one of the StockEdge Club Offerings. StockEdge Club members can book this webinar for FREE from StockEdge Club panel. To know about the StockEdgeClub Offering click on www.stockedge.com/Plans/stockedgeclub or call +91 9830994463

How to Participate

 • Step 1 : Click on 'Reserve Spot Today !' button and book your seat for the webinar.

 • Step 2 : You will receive an email containing a link to join the webinar.

 • Step 3 : Click on the same link to join 15 minutes before the start of the webinar.

 • Step 4 : Check system requirements and do necessary configuration of your headphone/speaker and system volume.

FAQs

Yes, the recording of the webinar will be available within 24 hours from the completion of the live session. 

To access the recording of the live webinar, please follow these two steps:

Step 1: Log into elearnmarkets using your email ID and password.
Step 2: Go to ‘My Account’ and click on the ‘My Webinars’ tab.

The recordings of the webinars you have joined till date will be available in the ‘My Webinars’ section. 

Once you register for the webinar, your access to its recording is for a lifetime. 

Please feel free to reach out to Team Support at 9051622255. 

You can also drop a mail at support@elearnmarkets.com

At Elearnmarkets, all our trainers are highly qualified and experts in their particular field.

If you have any query related to the content of the Webinar, please write us at support@elearnmarkets.com stating your concern. We shall revert back with an answer from the trainer within 72 hours. 

Once you enroll for the webinar, we shall send a mail to your registered email address which shall carry the link of the live webinar session. You just need to click on the link to attend the live session. Please make sure that you have a speaker or headphone connected to your desktop/laptop.

The webinar will be conducted via GoToWebinar. 

If you are not familiar with GoToWebinar, don’t worry. The webinar link will connect you to GoToWebinar directly. 

If you are attending the live webinar using your mobile phone, please follow these steps:

Step 1: Download GoToWebinar from Play Store or App Store.
Step 2: In your registered mail address along with the webinar link, we shall also send a 9 digit webinar code. Please apply this webinar code after you open the GoToWebinar app. It will connect you to the webinar directly.

In case of any confusion or trouble connecting to the webinar, please call 15 minutes prior to the live webinar session at 9051622255. We are there to assist you in every way possible.

All you need is a laptop/desktop/mobile phone with an internet connection. We also recommend the attendees to use headphones for better sound clarity.

Once you purchase a past webinar, the recording of the webinar gets added into your Elearnmarkets account. 

In case the webinar doesn't reflect in your account immediately, we request you to kindly wait for an hour. 

If the issue still persists, please reach out to Team Support at 9051622255 (Monday to Saturday from 10:30AM to 6:30PM).

If in any webinar a document was promised to be shared with the attendees, you will be able to download the file from the ‘My Webinar’ section.

To download the recording, please install the Elearnmarkets app from Play store  and then follow these steps:

Step 1: Go to ‘My Webinars’ section in the app and click on Download.
Step 2: Check the Download tab in the Elearnmarkets app. You will find the recorded webinar downloaded. 

Loading....

{{totalComment}} Discussion

 • 25-Mar-2020 at 06:00 PM (IST)
 • Language: Tamil
 • Duration: 2 Hours
 • Difficulty Level: Intermediate
 • Price: 590   (inclusive of taxes)

Upcoming Webinars

Vivek Bajaj MBA(IIM Indore), ACA, ACS, M.Com

18 July   15:00   2 Hours   590 (inclusive of taxes)

Rakesh Bansal .

25 July   15:00   2 Hours   590 (inclusive of taxes)

Dimesh Patel .

01 August   15:00   2 Hours   590 (inclusive of taxes)

Hari Swaminathan .

15 August   15:00   2 Hours   590 (inclusive of taxes)

Gomathi Shankar .

22 August   15:00   2 Hours   590 (inclusive of taxes)

Student Feedback

{{totalavg}}

{{all_rating.star}}
{{all_rating.value}}

Be the first one to leave your feedback to help fellow learners.

My Review

Share your feedback

 • {{review_data.user.first_name|capitalize}}{{review_data.user.first_name}} {{review_data.user.last_name}}

  {{review_data.create_date|date}}

  {{review_data.user_answer}}

  {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.first_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.first_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user_answer}}


All Reviews

 • {{review_data.user.first_name|capitalize}}

 • {{review_data.user.first_name|capitalize}}{{review_data.user.first_name}} {{review_data.user.last_name}}

  {{review_data.create_date|date}}

  {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.first_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.first_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user_answer}}